Účetní poradenství

  • Rekonstrukce účetnictví
  • Zpracování podnikových směrnic.
  • Střediskové účetnictví
  • Pomoc při zpracování účetní závěrky.
  • Stanoviska k účetním postupům.
  • Zajištění účetní agendy.
  • Sestavení účetních uzávěrek.